Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

O instytucji

Czcionka:

1. Dom działa na podstawie Uchwały Nr X/52/2011 Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 28 czerwca 2011r. jako jednostka budżetowa Gminy Parczew .

2. Dom posiada wyodrębniony rachunek bankowy.

3. Nadzór nad Domem sprawuje Burmistrz Parczewa

4. Siedzibą Domu jest wieś Laski.

5.ŚDS jest jednostką budżetową gminy Parczew, finansowaną za jej pośrednictwem ze środków otrzymanych na realizację zadań zleconych przez Wojewodę Lubelskiego.


Dom jest placówką pobytu dziennego, przeznaczoną dla osób z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu przepisów prawa, wymagających rehabilitacji społecznej,  typ  AB.

Środowiskowy Dom Samopomocy świadczy usługi od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-16.00.   Posiada 35 miejsc statutowych. Świadczymy usługi w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb mieszkańców, uwzględniając wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności.  Podstawą przyjęcia do Domu jest decyzja administracyjna wydana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Parczewie. Pobyt w Domu jest odpłatny. Zasady ustalania i wysokości opłat regulują odrębne przepisy. Zasady i wysokość opłaty za pobyt zawarta jest w decyzji wydawanej przez MOPS. Zapewniamy uczestnikom usługi transportowe - dowożenie podopiecznych do Ośrodka pod nadzorem opiekuna. Do ŚDS mogą być przyjmowane osoby mieszkające na terenie innych gmin pod warunkiem zawarcia stosownych porozumień.

Dokumenty, które są niezbędne do ubiegania się o miejsce w Środowiskowym Domu Samopomocy są dostępne w zakładce " Dokumenty".


CELE I ZADANIA DOMU

Podstawowym zadaniem Domu jest podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności osób uczestniczących w zajęciach w Domu niezbędnych im do możliwie jak najbardziej samodzielnego życia, a w szczególności:

1.utrzymanie dobrej formy psychicznej, fizycznej i intelektualnej oraz sprawności funkcjonalnej uczestników odpowiednio do ich potrzeb i możliwości,

2.wspieranie poczucia własnej wartości, pewności siebie i odwagi,

3.rozwijanie sprawności motorycznej i psychomotorycznej,

4.rozwijanie umiejętności społecznych, interpersonalnych, samoobsługowych, zaradności życiowej,

5.umożliwianie uczestnikom aktywnego życia i kształtowania umiejętności organizowania wolnego czasu,

6.opieka oraz wspieranie w różnych sytuacjach życiowych.

 

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Wrzesień 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Imieniny