Na podstawie Art. 14. ust.5 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami ( Dz. U. z 2020 r. poz.1062 ) na Koordynatora do spraw dostępności w Środowiskowym Domu Samopomocy w Laskach została wyznaczona Pani Dorota Bonik.

Do zadań Koordynatora należy przede wszystkim :

- wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez ŚDS w Laskach,

- przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,

- monitorowanie działalności ŚDS w Laskach w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Kontakt :

Dorota Bonik

Koordynator do spraw dostępności

Środowiskowy Dom Samopomocy

Laski 49, 21-200 Parczew

Tel. 608-675-369,    e-mail : dorota.bonik@wp.pl

 

 

W związku ze świętem przypadającym w sobotę dnia 15 sierpnia 2020 r. ustala się 14 sierpnia 2020 r. dniem wolnym od pracy.

 

Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Laskach informuje , że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy ( Dz.U. z 2010. Nr 238 poz.1586 ) Ośrodek będzie zamknięty w dniach od 13 lipca do 24 lipca 2020 r. na podstawie & 6 ust.3.

 

W związku z pismem Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubelski Urząd Wojewódzki PS/II.021.14.3.2020 z dnia 20 maja 2020r. Środowiskowy Dom Samopomocy w Laskach wznawia działalność statutową od dnia 25 maja 2020r.

 

 

Decyzją Wojewody Lubelskiego z dnia 7 maja 2020r. działalność Środowiskowego Domu Samopmocy w Laskach została czasowo zawieszona na okres od dnia 11 maja 2020r. do dnia 24 maja 2020r.

 

 

Decyzją Wojewody Lubelskiego z dnia 24 kwietnia 2020r. Środowiskowy Dom Samopomocy w Laskach zawiesza czasowo działalność w terminie od dnia 25 kwietnia 2020r. do dnia 10 maja 2020r.

 

 

W związku z poleceniem Wojewody Lubelskiego z dnia 10 kwietnia 2020r. Środowiskowy Dom Samopomocy w Laskach zawiesza czasowo działalność w terminie od dnia 11 kwietnia 2020r. do dnia 24 kwietnia 2020r.

 

 

W związku z poleceniem Wojewody Lubelskiego z dnia 24 marca 2020 r. Środowiskowy Dom Samopomocy w Laskach zawiesza czasowo działalność w terminie od dnia 26 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r.

 

Informuje się, że zgodnie z poleceniem Wojewody Lubelskiego z dnia 11 marca 2020r. Środowiskowy Dom Samopomocy w Laskach zawiesza czasowo działalność w terminie od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r. w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID - 19 .

 

Informujemy , że 24 grudnia 2019 r. ŚDS w Laskach będzie nieczynny.

Dniem pracującym za w/w dzień będzie sobota - 7 grudnia 2019 r.

 

 

Informujemy, że od 8 do 19 lipca 2019 r. ŚDS w Laskach będzie nieczynny zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie Środowiskowych Domów Samopomocy ( DZ.U. z 2010r. Nr 238 poz.1586 ) na podstawie & 6 ust. 3.

 

 

 

 

 

 

InInformujemy, że od 9 do 20 lipca 2018 roku Środowiskowy Dom Samopomocy w Laskach będzie nieczynny.

 

Informujemy, że 5 stycznia 2018 roku Środowiskowy Dom Samopomocy w Laskach będzie nieczynny w związku z odebranym dniem wolnym za święto przypadające w sobotę (tj. 06.01.2018r.).

 

Informujemy, że 2 listopada 2017 roku Środowiskowy Dom Samopomocy w Laskach będzie nieczynny w związku z odebranym dniem wolnym za święto przypadające w sobotę (tj. 11.11.2017r.).

 

Witamy na naszej stronie BIP

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 2714

Utworzono dnia: 27.11.2015

Dokument wprowadził:
Admin

Dokument opublikował:
Administrator główny

Historia publikacjiHistoria publikacji:

05.08.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

05.08.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

05.08.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

05.08.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

05.08.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

05.08.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

29.07.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

29.07.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

24.06.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

22.05.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

08.05.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

24.04.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

24.04.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

24.04.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

24.04.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

10.04.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

10.04.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

30.03.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

30.03.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

30.03.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

12.03.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

12.03.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

20.11.2019, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

13.06.2019, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

13.06.2019, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

28.06.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

28.06.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

03.01.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

27.12.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

25.10.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

10.08.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

10.08.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

10.08.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

10.08.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

10.08.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

10.08.2017, Administrator główny:

Dodanie załącznika Nazwa pliku